فیلسوف دل: زندگی و اندیشه بی قرار سورن کیرکگور در جدال عشق و ایمان

امتیازدهی
معرفی کتاب

فیلسوف دل: زندگی و اندیشه بی‌‌قرار سورن کیرکگور در جدال عشق و ایمان
انسان بودن در جهان چگونه است؟ کلر کارلایل در کتاب «فیلسوف دل: زندگی و اندیشه بی‌‌قرار سورن کیرکگور در جدال عشق و ایمان»، با الهام از این پرسشِ کیرکگوری و بر اساس این پرسش، ما را با سورن کیرکگورِ فیلسوف همسفر کرده است تا در این سفر هم به دنیای زندگی و اندیشه‌ها و نوشته‌ها و تشویش‌ها و اضطراب‌های این فیلسوفِ بزرگ دانمارکی راه یابیم و هم به همراه او در پرسشی که کتاب بر مبنای آن شکل گرفته است تأمل کنیم. کارلایل، که از کیرکگورشناسانِ برجسته معاصر است و سه کتاب دیگر هم دربارة او نوشته است، در این کتاب، با رجوع به آثار و نوشته‌ها و وقایع زندگی سورن کیرکگور، زندگی و اندیشه او را، به زبانی شیرین و قابل فهم برای مخاطبانی که متخصص فلسفه نیستند اما به مباحث فلسفی علاقه‌مندند، شرح می‌دهد. او در شرح زندگی و اندیشه کیرکگور از فلسفه خود او پیروی می‌کند که مبتنی بر آمیختگی فلسفه و زندگی واقعی و عملی است. فلسفه کیرکگور برآمده از تجربه زیسته اوست و کارلایل نیز در روایت خود از کیرکگور این موضوع را در نظر دارد و فلسفه او را در متن زندگی‌‌اش و درآمیخته با آن شرح می‌دهد.
کتاب از پیش‌گفتار و سه بخش تشکیل شده که عبارتند از: «مه 1843: سفر بازگشت»، «1848 – 1813: فهم زندگی با نگاه به گذشته» و «1849 – 1855: زیستن با آینده‌نگری».

دیدگاه شما

نظرات کاربران ( 0 نظر)
نام و نام خانوادگی
کد امنیتی
برچسب ها