1. خانه
  2. وبلاگ
چی بخونیم؟ قسمت دوم: درباره افغانستان چی بخونیم؟

چی بخونیم؟ قسمت دوم: درباره افغانستان چی بخونیم؟

  (راهنمایی برای آشنایی بیشتر با افغانستان و مطالعات درباره همسایه شرقی) این روزها اخبار و تحولات پیرامون همسایه شرقی ما بسیار است. پس از بیست سال اشغالگری آمریکایی ها به بهانه مبارزه با طالبان حالا مجدد طالبان بر افغانستان مسلط شده و این موضوع موجب سوالات بسیاری برای …
متن کامل را بخوانید
کتاب دغدغه‌های فرهنگی براساس کدام سخنرانی رهبر انقلاب تدوین شد؟

کتاب دغدغه‌های فرهنگی براساس کدام سخنرانی رهبر انقلاب تدوین شد؟

رهبرانقلاب در سال 73 در دیدار با هنرمندان و مسئولان فرهنگی بیاناتی در خصوص وضعیت عرصه فرهنگ و دغدغه هایشان در این عرصه داشتند. این سخنرانی مبنایی شد تا گروه جهادی صهبا سال‌ها بعد آن را به عنوان یک متن پایه قرار داده و بخش های مختلف بیانات را با دیگر سخنان رهبر انقلاب شرح و …
متن کامل را بخوانید
کتاب قرارگاه‌های فرهنگی برمبنای کدام سخنرانی رهبر انقلاب تدوین شد؟

کتاب قرارگاه‌های فرهنگی برمبنای کدام سخنرانی رهبر انقلاب تدوین شد؟

یکی از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب همواره مقوله فرهنگ بوده است ایشان از گذشته تا به امروز با تمثیل فرهنگ به هوایی که انسان ها در آن تنفس می کنند. فرهنگ را امری جاری و ساری در اتمسفر زندگی جوامع می دانند. از این رو نسبت به این مقوله همواره بیانات و توصیه های دقیقی داشته اند یکی از …
متن کامل را بخوانید
چی بخونیم؟ قسمت نخست: کدام مقتل را بخوانیم؟

چی بخونیم؟ قسمت نخست: کدام مقتل را بخوانیم؟

(راهنمایی برای مقتل‌خوانی و مطالعات عاشورایی) یکی از سوالات پرتکرار شما مخاطبان ارجمند از مجموعه ما چه در فضای مجازی و چه در فروشگاه ما، این بود که کدام مقتل را بخوانیم؟ همچنین داشتن یک سیر مطالعاتی در حوزه عاشورا و مطالعات عاشورایی همواره یکی از دغدغه‌های مخاطبان بوده …
متن کامل را بخوانید